Главная страница 
 Гостевая книга 
 Обратная связь 
 Поиск по сайту 
 Друзья сайта 
   
 

 
   
   
   
 Волшебные сказки 
 Сказки о животных 
 Бытовые сказки  
 Сатирические сказки 
 Сказки о батырах 
 Сказки об Алдаре-Косе 
 Сказки о Жиренше 
 Сказки о Ходже Насыре 
   
   
 Камбар батыр 
 Ер-Таргын 
 Кыз-Жибек 
 Плач Кыз-Жибек 
 Кобланды-батыр 
 Алпамыс батыр 
 Кобланды Батыр 
   
   
 Легенды о животных 
 Легенды о батырах 
 Легенды о родной земле 
 Легенды о мудрецах 
 Легенды о народах 
   
   
 Народные обычаи 
 Свадебные обряды 
 Обряды воспитания 
 Бытовые обряды 
 Промысловые обряды 
 Религиозные обряды 
 Похоронные обряды 
   
   
 Казахские поговорки 
 Казахские пословицы 
 Казахские народные игры 
 Народные загадки 
 Народное искусство 
 Мужские казахские имена 
 Женские казахские имена 
 Казахские музыкальные инструменты 
   
 
Измены на сайте http://24xxx.me
 
   
 
  
 
   
 

Обряды воспитания

 
Шилдехана
Шилде каккан
Суйиндир
Киндик кесер
Калжа
Ат кою
Бесикке салар
Тымакка салу
Кыркыдан шыгару
Асырап алу
Сатып алу
Бауырына салу
Тусаукесер
Базарлык
Байгазы
Бастангы
Енши
Когентуп
Жети ата
Ашамайга мингизу
Тилашар
Айдар
Кекил
Тулым
Асату
Уйкыашар
Селт еткизер
Сундет тойы
Аузына тукиру
Тыйым
Алтыбакан
Тобык тыгу
Кыз ойнак
Кыз куу
Муше алу
 
 
 
© Ertegi.ru