Главная страница 
 Гостевая книга 
 Обратная связь 
 Поиск по сайту 
 Друзья сайта 
   
 

 
   
   
   
 Волшебные сказки 
 Сказки о животных 
 Бытовые сказки  
 Сатирические сказки 
 Сказки о батырах 
 Сказки об Алдаре-Косе 
 Сказки о Жиренше 
 Сказки о Ходже Насыре 
   
   
 Камбар батыр 
 Ер-Таргын 
 Кыз-Жибек 
 Плач Кыз-Жибек 
 Кобланды-батыр 
 Алпамыс батыр 
 Кобланды Батыр 
   
   
 Легенды о животных 
 Легенды о батырах 
 Легенды о родной земле 
 Легенды о мудрецах 
 Легенды о народах 
   
   
 Народные обычаи 
 Свадебные обряды 
 Обряды воспитания 
 Бытовые обряды 
 Промысловые обряды 
 Религиозные обряды 
 Похоронные обряды 
   
   
 Казахские поговорки 
 Казахские пословицы 
 Казахские народные игры 
 Народные загадки 
 Народное искусство 
 Мужские казахские имена 
 Женские казахские имена 
 Казахские музыкальные инструменты 
   
 
остекление балконов|сервис SsangYong
Где заказать дымоход для бани https://art-kaminspb.ru/category/dymohod/ недорого.
 
   
 
  
 
   
 

Свадебные обряды

 
Кыз айттыру
Кору
Шеге-шапан
Каргыбау
Куда тусу
Бата аяк
Куда тартар
Киим тигу
Калын мал
Балдыз калын
Киит
Капка салар
Той малы
Сут акы
Жигит-туйе
Куйрык-бауыр
Оли-тири
Кынаменде
Кыз кашар
Саукеле кигизу
Кыз танысу
Сынсу
Кыз узату
Неке кияр
Жар-жар
Аушадияр
Ау-жар
Коштасу
Жасау
Кыз кеши
Туйемурындык
Шанырак туйе
Шанырак котеру
Атбайлар
Куттык
Уй корсету
Есик ашар
Онир салу
Илу
Немеурин
Итаягына салу
Кимешек кигизу
Курсак той
Жарыс казан
Куйеу киими
Беташар
 
 
 
© Ertegi.ru